De Keyser

Privacybeleid

Hoe, wat en waarom?

Uw persoonsgegevens en privacy zijn enorm belangrijk voor De Keyser Tuin & Landschap. Deze policy is niet enkel een juridisch schild om ons in regel te stellen met regelgeving zoals General Data Protection Regulation (verder: GDPR), of nog, de Algemene Verordening Gegevensbescherming [1]. Nee hoor, deze tekst schrijft ons dataverhaal. Het vertelt welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij die met zorg behandelen en beschermen. 

Met deze policy willen we je dus volledig op de hoogte brengen van ons databeleid. Zo kan je ook een doordachte en geïnformeerde keuze maken of je van onze diensten gebruik maakt. We gaan er dan ook vanuit dat wanneer je gebruik maakt van onze diensten, je akkoord gaat met de manier van verwerken en ons beleid.

[1] Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. 

Wie verwerkt mijn gegevens

Wij:

De GDPR merkt ons ook aan als verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent, in het kort, dat wij beslissen welke gegevens worden verzameld, hoe en met welke middelen dat gedaan zal worden, maar ook waarom we dat allemaal doen.

Intellectuele eigendomsrechten

De gehele inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan De Keyser Tuin & Landschap of rechthoudende derden. 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De Keyser Tuin & Landschap levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal De Keyser Tuin & Landschap de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De Keyser Tuin & Landschap kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van informatie op deze site. 

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van deze site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De Keyser Tuin & Landschap geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot het gebruik van de website. 

Wat kan je doen? Wat zijn je rechten?

Recht op inzage

Jouw gegevens blijven uiteraard van jou. Je kan daarom ten allen tijde aan ons vragen om inzage te krijgen in de gegevens die we van jou hebben verzameld en hoe, waarom en voor hoe lang we ze verwerkt hebben. Dit alles in de ruimste zin. Je zal exact weten hoe we je gegevens beoordelen en wat ermee gebeurt. Stuur je vraag tot inzage naar info@dekeyser-tuinwerken.be en we sturen je binnen 1 maand na vraag alles wat we hebben.

Klachten

Klachten over hoe we jouw gegevens verwerken moeten gemeld worden bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (https://www.privacycommision.be/nl)